Mode online

Denne artikel handler specifikt om butikker der sælger modetøj på nettet, men mange af kendetegnene gælder i ligeså høj grad, på online butikker der sælger andre ting. Der findes hundredvis af online modebutikker, der alle tilbyder gode produkter og en god service, men hvad er det for nogle faktorer, der gør nogle online butikker bedre end de andre?

Det er ejeren eller administratoren af den online modebutik, der skaber oplevelsen, og os som forbrugere der bedømmer den. Som forbrugere anvender vi, enten bevidst eller ubevidst, en række kriterier, når vi skal vælge hvilken online modebutik, vi ønsker at bruge vores hårdt optjente penge i. Vores kriterier drejer sig typisk omkring ting på følgende liste:

  • Tilgængelighed
  • Sikkerhed
  • Pris

Ovenstående liste er sorteret fra det mest vigtige (tilgængelighed) til det knap så vigtige (pris). Nu spørger du måske, hvorfor tilgængelighed er øverst på listen. Svaret på dette spørgsmål er afgørende for alle online-butikker og virksomheder; Hvis butikken ikke kan findes, kan folk ikke handle i den. At butikken er tilfængelig, er altså den vigtigste faktor for en online-modebutik – uanset hvor god sikkerheden, prisen eller servicen er i butikken, så hjælper det ikke noget, hvis vi ikke kan finde butikken til at starte med.

Hvis du har handlet på internettet før, så har du med sikkerhed oplevet, at din favorit onlinebutik ikke altid har lige det du leder efter. Det er i disse tilfælde, vi må bevæge os over til Google, og prøve at formulere helt præcist hvad det er vi leder efter. Det er så butikkernes ansvar at sørge for, at de dukker op på søgeresultaterne (eller i det mindste reklamerne), hvis de har noget af det vi leder efter. Søgemaskinen er den moderne tids butiksvinduer: det er her man skal udstille sine ting, hvis man vil lokke folk ind i butikken.

En anden vigtig faktor er sikkerhed; Når man som kunde har fundet en butik, så er det en nødvendighed, at man føler sig tryg på siden. Den største frygt når man shopper på internettet er, at ens kreditkortoplysninger bliver stjålet. Hvis hjemmesiden virker utroværdig, så er der gode chancer for, at vi finder et andet sted at handle. Hjemmesiden skal altså gerne se professionel ud, og helst indeholde oplysninger om virksomheden der står bag. Hvis du som kunde ikke kan se virksomhedens CVR nummer og/eller adresse nogen steder, så er det generelt et dårligt tegn.

På tredjepladsen kommer prisen; hvis de ovennævnte to områder er opfyldt på tilfredsstillende vis, og prisen ser ud til at være retfærdig, vil kunden normalt ikke være alt for generet af prisen. Dette lyder måske mærkeligt, men det er faktisk sjældent prisen, som kunden er mest bekymret for. Dermed ikke sagt at den ikke har betydning: det har den helt sikkert. Men mange vil hellere betale lidt mere i en butik, der er let at finde, og som giver en god følelse af sikkerhed, end de vil benytte sig af et godt tilbud i en butik, der ikke opfylder de kriterier.